Agder

uGRUNNKURS FOR NYE FASTE VERGER – 26.03.2019

14:00   Innledning v/Gunnar Munkerud, FMAG

  • Presentasjon
  • Kort om dagens program og praktiske forhold
  • Rolleforståelse i teori og praksis – selvbestemmelse og spilleregler
  • Diagnoser – hva betyr de for kommunikasjonen med vergehaver?
14:15   Samtalemetodikk – kommunikasjon i praksis v/Sigrun Hovatn, FMAG

14:30   Pengekrav – fra fakturering til utlegg v/Vegard Varden, FMAG

15:15   «Den digitale vergen» (last ned presentasjon) i praksis v/ Einar Carlsen, fasteverger.no
  • Oppstart av nye vergemål – sjekkliste
  • Bruk av Altinn og andre online-tjenester
  • Utstyr og programmer – hva er nyttig og/eller nødvendig?
  • Klargjøring til årlig vergeregnskap med fullstendighetserklæring
  • Budsjett for vergehaver
  • Sikker filbehandling og arkiv

16:00   Pause

16:15   «Den digitale vergen» i praksis forts.

18:30   Kort om vergeregnskap og vergegodtgjøring v/Sigrun Hovatn, FMAG

19:00   Avslutning

 

                        


Ċ
Ukjent bruker,
26. mar. 2019, 06:17