Buskerud

Les hele rapporten her

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

2017 har vært et krevende år for våre ansatte på vergemålsområdet. Med lavere bevilling /redusert bemanning og i tillegg sykmeldinger har belastningen for de ansatte vært stor. Vi har likevel hatt fokus på kvalitet og å holde tritt med restansene for å ivareta rettsikkerheten for den enkelte. Vi har hatt en bevisst prioritering av saksbehandling og av regnskapskontroll, og vi vurderer at vi med vår innsats har klart å ivareta rettsikkerhet og rettslikhet for de vergetrengende

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Vi har prioritert rask saksbehandling av opprettelser av vergemål, og Fylkesmannen i Buskerud er 4 % over målkravet.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
84 % 80 % 4 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

2017  var et vanskelig år i forhold til lavere bemanning og sykemeldinger på vergemålsfeltet. Vi klarte ikke resultatkravet på dette området, men i 77 % av sakene var vi innenfor fristen

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
77 % 80 % - 3 %
 
Dette er det eneste kravet som ikke ble oppnådd i 2017, som var et vanskelig år i forhold til lavere bemanning og sykemeldinger på vergemålsfeltet.

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Fylkesmannen i Buskerud godkjente 81 % av alle godtgjørings og utgiftsdekningssaker innen 42 dager, vi er således litt over det oppsatte resultatmålet

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
81 % 80 % 1 %
 

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Vi har 85 verger under oppfølgning i forhold til ikke godkjente eller innkomne regnskap fra 2016 og 2015.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
16 % 228 1 414

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Alle vergemålssaker opprettet etter gammel lov er gjennomgått og skal nå ha riktig status.


Comments