Skjema-alle


Viser 27 artikler
SkjemaBeskrivelse av skjema KategoriBokmålNynorskAltinn
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
SkjemaBeskrivelse av skjema KategoriBokmålNynorskAltinn
GA-8047 Skjema for å klage på vergemålet Diverse Last ned Last ned  
GA-8040 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler  Diverse Last ned Last ned  
GA-8046 Søknad om stadestning av at en fremtidsfullmakt er trådd i kraft  Diverse Last ned Last ned  
GA-8041 Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker  Diverse Last ned Last ned Altinn 
GA 8027 Skjema for samtykke til vergemål  Opprettelse Last ned Last ned Altinn 
GA 8025 Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål Opprettelse Last ned Last ned Altinn 
GA 8029 Melding om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål  Opprettelse Last ned Last ned altinn 
GA 8026 Skjema for legeerklæring  Opprettelse Last ned  Altinn 
GA 8043 Melding om behov for representant  Opprettelse Last ned Last ned  
GA 8044 Melding om behov for verge/midlertidig verge for mindreårig Opprettelse Last ned Last ned Altinn 
GA-8031 Søknad om Fylkesmannens samtykke om kjøp eller annet erverv av eiendom Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8034 Søknad om Fylkesmannens samtykke om stifting av gjeld på vegne av vergehaver Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8049 Melding om midler som Fylkesmannen skal forvalte  Verge Last ned Last ned  
GA-8030 Søknad om Fylkesmannens samtykke om å gi gave eller forskudd på arv  Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8036 Søknad om Fylkesmannens samtykke om å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8039 Søknad om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen  Verge Last ned Last ned Altinn 
GA-8030 til GA-8038 Søknad om fylkesmannens godkjenning – samleskjema (GA-8030 til GA-8038) Verge   Altinn 
GA 8028 Skjema for økonomisk status, eiendeler og gjeld Verge Last ned Last ned Altinn 
SRF Melding til fylkesmannen - Vergemål Verge   Altinn 
GA-8038 Søknad om Fylkesmannens samtykke om andre disposisjoner Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8042 Fullstendighetserklæring (fylles ut som en del av regnskapsplikten)  Verge Last ned Last ned Altinn 
GA-8037  Søknad om Fylkesmannens samtykke om å låne ut midler tilhørende vergehaver til verge eller andre nærstående Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8033 Søknad om Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av løsøre  Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8035 Søknad om Fylkesmannens samtykke om bruk av kapital  Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8032 Søknad om Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av eiendom Verge Last ned Last ned Samleskjema 
GA-8048 Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto Verge Last ned Last ned  
GA-8045 Vergeerklæring Verge Last ned Last ned Altinn 
Viser 27 artikler