Skjema‎ > ‎

Skjema for Verge


Viser 20 artikler
Mest brukteSkjemaBeskrivelse av skjema BokmålNynorskAltinn
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Mest brukteSkjemaBeskrivelse av skjema BokmålNynorskAltinn
07 GA-8039 Søknad om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen  Last ned Last ned Altinn 
03 GA-8030 til GA-8038 Søknad om fylkesmannens godkjenning – samleskjema (GA-8030 til GA-8038)   Altinn 
05 GA 8028 Skjema for økonomisk status, eiendeler og gjeld Last ned Last ned Altinn 
01 SRF Melding til fylkesmannen - Vergemål   Altinn 
04 GA-8042 Fullstendighetserklæring (fylles ut som en del av regnskapsplikten)  Last ned Last ned Altinn 
02 GA-8045 Vergeerklæring Last ned Last ned Altinn 
06 GA-8027 Skjema for samtykke til vergemål Last ned Last ned Altinn 
08 GA-8034 Søknad om Fylkesmannens samtykke om stifting av gjeld på vegne av vergehaver Last ned Last ned Samleskjema 
09 GA-8032 Søknad om Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av eiendom Last ned Last ned Samleskjema 
10 GA-8035 Søknad om Fylkesmannens samtykke om bruk av kapital  Last ned Last ned Samleskjema 
11 GA-8030 Søknad om Fylkesmannens samtykke om å gi gave eller forskudd på arv  Last ned Last ned Samleskjema 
12 GA-8033 Søknad om Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av løsøre  Last ned Last ned Samleskjema 
13 GA-8031 Søknad om Fylkesmannens samtykke om kjøp eller annet erverv av eiendom Last ned Last ned Samleskjema 
14 GA-8038 Søknad om Fylkesmannens samtykke om andre disposisjoner Last ned Last ned Samleskjema 
15 GA-8036 Søknad om Fylkesmannens samtykke om å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom Last ned Last ned Samleskjema 
16 GA-8048 Skjema for valg av plassering av midler på kapitalkonto Last ned Last ned  
17 GA-8037  Søknad om Fylkesmannens samtykke om å låne ut midler tilhørende vergehaver til verge eller andre nærstående Last ned Last ned Samleskjema 
18 GA-8049 Melding om midler som Fylkesmannen skal forvalte  Last ned Last ned  
20 Q-0262 Søknad om gjeldsforhandling Last ned Last ned Stat 
21  Gjeldsskjema - vedlegg til søknad om gjeldsforhandling Last ned Last ned Stat 
Viser 20 artikler