Superoffice-VERGE Maler

Google vs Office 365  - pdf?  se: https://www.vergemal.no/skjema-for-utskrift.456975.no.html

Felles firma?
Regnskap - Visma? Amesto? - PowerOffice- faktura timeregistrering
betalingsløsning - 


Melding om vergemål - post/e-post


GDPR - manuelt skjema for de som har samtykke.
Taushetserklæring
NAV
TELENOR
HUSBANKEN- kommunal og stat
DIFI
KOMUNEN/BYDELEN
Namsmannen
Oppdragsavtaler
Berostillelse melding til kreditor.
Søknad om godtgjøring
Budsjettskjema
Skattebegrensning
Skattekort / forskuddstrekk
Kredittsperre - alle 3...
inngått gjeldsordning


Sjekk liste
Nytt vergemål
vergeregnskap
første vergebesøk

dokumentmaler

Brev og telefaks
Faktura og ordre 
Timelister
Kjørebok mal
Reiseregning

Disse eksemplene er på bokmål:

til vedlegg:
Comments